Rooms list

1-night stay

Phòng Family diện tích từ 30 đến 40m2, với 1 giường queen size và 2 giường si...
4
1
35
Các phòng Triple diện tích 24m2 - 28m2, gồm 1 giường queen bed và 1 giường si...
3
1
1 queen bed, 2 singe beds